TÀNDEM

TÀNDEM és una secció dirigida a públic escolar que pretén acostar als més joves la passió pel seté art i el món del curtmetratge com a eina de treball en equip i creixement artístic i personal.

TÁNDEM es una sección dirigida a público escolar que pretende acercar a los más jóvenes la pasión por el séptimo arte y el mundo del cortometraje como herramienta de trabajo en equipo y crecimiento artístico y personal.

Data / Fecha: Dijous / Jueves 14 octubre
Hora: 10.00
Lloc / Lugar: Auditori del Mercat

UNA SCUOLA DA URLO

Presentació d’este curtmetratge rodat a Padua (Itàlia) amb la participació de tot l’equip del professorat, laboral i estudiantil del centre escolar.

Presentación de este cortometraje rodado a Padua (Italia) con la participación de todo el equipo del profesorado, laboral y estudiantil del centro escolar.

CONVIDATS / INVITADOS

• Dario Molinari (director) i Carles Castillo (actor)