CURS JAIME CHAVARRI

En col•laboració amb
«K-lidoscopi” Festival de Curtmetratges de Cullera
L’ACTOR DAVANT LA CÀMERA
Taller impartit pel director i guionista

JAIME CHÁVARRI

en colaboración con
“K-lidoscopi” Festival de Curtmetratges de Cullera
EL ACTOR ANTE LA CÁMARA
Taller impartido por el director y guionista

JAIME CHÁVARRI

DESTINATARIS

Actors i actrius professionals.

OBJECTIU

El Taller està dirigit a actors i actrius professionals que desitgen aprofundir en les tècniques pròpies del treball d’interpretació al cinema.

Al llarg dels quatre dies que dura el taller s’estudiaran una sèrie de claus sobre la interpretació i es treballaran escenes de guions o pel•lícules per a trobar les diferents maneres d’abordar-les. Els participants aprofundiran en els mètodes i tècniques d’interpretació, aixícom en l’estudi del guió i la construcció conjunta del personatge des del punt de vista d’un dels directors més emblemàtics i reconeguts de la nostra cinematografia.

DATA, DURACIÓ I LLOC D’IMPARTICIÓ

Del 14 al 17 d’Octubre de 2021 a Cullera (València)
Cullera Hotel Holiday
Duració: 16 hores

DESTINATARIOS

Actores y actrices profesionales.

OBJETIVO

El Taller está dirigido a actores y actrices profesionales que deseen profundizar en las técnicas propias del trabajo de interpretación en el cine.

A lo largo de los cuatro días que dura el taller se estudiarán una serie de claves sobre la interpretación y se trabajarán escenas de guiones o películas para encontrar las diferentes formas de abordarlas. Los participantes profundizarán en los métodos y técnicas de interpretación, así como en el estudio del guión y la construcción conjunta del personaje desde el punto de vista de uno de los directores más emblemáticos y reconocidos de nuestra cinematografía.

FECHA, DURACIÓN Y LUGAR DE IMPARTICIÓN

Del 14 al 17 de Octubre de 2021 en Cullera (Valencia)
Cullera Hotel Holiday
Duración: 16 horas