I CONCURS CURTMETRATGES ESCOLARS K-LIDOSCOPI

Comunitat: Comunitat Valenciana
Província: València
Ciutat: Cullera
Disciplina: Curtmetratges
Termini final d’admissió: 31/08/2019L’associació Cultural K-lidoscopi de Cullera celebra el seu I Concurs de Curtmetratges Escolars dins del VIII Festival de Curtmetratges K-lidoscopi, d’acord a les següents BASES:

PARTICIPANTS

L’equip tècnic estarà integrat únicament per alumnes dels centres educatius de la Ribera Alta i Ribera Baixa de la Comunitat Valenciana dels següents cursos:

  • ESO: 1r, 2n, 3r, 4t
  • Batxillerat: 1r, 2n

Els actors participants estaran exents d’esta condició i podran participar persones de qualsevol edat.

Sols s’admetran curtmetratges realitzats amb posteritat a l’1 de gener de 2019. Els curtmetratges podran tractar qualsevol argument sempre i quan mai es vulneren els drets humans, i haurà d’aparèixer,de manera recognoscible, la imatge de la ciutat de Cullera en qualsevol de les seues vessants. Es valorarà la creativitat i originalitat en este punt.

Les obres hauran de ser originals i inèdites i no haver estat premiades en cap altre festival.

No s’admetran curtmetratges amb continguts publicitaris o que no respecten els drets de copyright ni aquells on es vulneren drets de propietat intelectual.

FORMAT

Els curtmetratges hauran d’estar realitzats en un únic pla seqüència sense talls i la seua durada màxima no podrà sobrepassar els 4 minuts, contant les carteles d’inici i de final del festival i que es podran descarregar directament desde aquestos enllaços:

Els curtmetratges podran estar gravats amb qualsevol dispositiu de captació d’imatge (mòbils, tablets, càmera…)

INSCRIPCIÓ

El termini màxim per a la inscripció i enviament dels curtmetratges finalitzarà el dia 31 d’Agost de 2019.

La inscripció dels curtmetratges serà gratuïta i es podran presentar tantes obres com es desitge.

Es podà realitzar la inscripció del curtmetratge a la web ww.festival.k-lidoscopi.com

Sols serà necessari pujar el curtmetratge a la plataforma d’internet “YouTube” y omplir un annexe d’inscripció que trobaras en la mateixa pàgina web on haurà d’aparéixer l’enllaç del vídeo.

Es reserva el dret d’ús amb caràcter cultural o promocional, hagen sigut o no premiats en el certamen.

SELECCIÓ I PREMIS

Totes les obres rebudes seran visionades per un jurat que seleccionarà les 10 que hauran de ser considerades com a obres finalistes i que seran guardonades amb un diploma acreditatiu que es lliurarà durant l’acte de cloenda del Festival el diumenge 20 d’octubre de 2019 a les 20.00 hores a l’Auditori Municipal de Música de Cullera. Allí mateix, es donaran a conèixer les dos obres guardonades amb els següents premis:

  • Primer Premi dotat amb trofeu i xec de 400 €. Aquest xec es podrà utilitzar en els comerços que formen part de l’associació ACECU de Cullera.
  • Premi del públic al curtmetratge més votat en xarxes socials dotat amb trofeu i xec de 200 €. Aquest xec es podrà utilitzar en els comerços que formen part de l’associació ACECU de Cullera.

És condició indispensable que els participants seleccionats o un representant estiguen presents durant l’acte de cloenda. En cas contrari, s’entendrà que hi renuncien al diploma i/o als guardons i dotacions econòmiques corresponents. L’organització reservarà un màxim de 6 invitacions per a la gala per a cada curtmetratge seleccionat.

El jurat podrà declarar desert el Primer Premi si així ho creu convenient.

NOTES

L’organització declina totalment la responsabilitat de qualsevol pèrdua o accident fortuït que puga derivar-se de la manipulació de les obres presentades a concurs.

Cap curtmetratge podrà ser retirat del festival una vegada seleccionat.

El fet de participar en este certamen suposa per part dels concursants l’acceptació de les presents bases, així com les resolucions de l’organització a qualsevol situació no arreplegada en estes.

Per a qualsevol consulta relacionada amb el certamen, poden dirigir-se a l’organització del festival al correu electrònic: festivalcurts@k-lidoscopi.com