IX FESTIVAL DE CURTMETRATGES K-LIDOSCOPI, 2020

Organitza:
K-lidoscopi Associació Cultural

Col•labora:
Ajuntament de Cullera
AISGE València

Director Artístic:
Julio Martí Zahonero

Director Tècnic:
Joan Beltrán

Productora Executiva:
Lorena Porca

Coordinador Premsa i Xarxes Socials:
David Jardón

Coordinador Activitats Paral•leles:
Esteban Navarro

Coordinador Protocol:
Toni Mariscal

Logística:
Aurora Alonso

Taquilles:
Ruth Falcó
Rosa Amparo Adam

Disseny i Publicitat:
Dolors Royo

Imprempta:
FentImpressió

Regidors:
Carol Romero
Encarna Sanfélix
Óscar Sapiña

Auxiliars:
Josep Talens
Carmen Grau
Toni Picazo

Disseny de Trofeus:
Jesús Martín