EN PORTADA

La Secció EN PORTADA que estrenem en esta edició ens donarà l’oportunitat de conéixer en profunditat alguns dels temes més excel•lents dins del panorama del curtmetratge. Noves iniciatives, innovadors corrents o projectes especials que, de l’una o l’altra manera, estan fent créixer el món de l’audiovisual de manera destacada.

La Sección EN PORTADA que estrenamos en esta edición nos dará la oportunidad de conocer en profundidad algunos de los temas más sobresalientes dentro del panorama del cortometraje. Nuevas iniciativas, innovadoras corrientes o proyectos especiales que, de una u otra manera, están haciendo crecer el mundo del audiovisual de manera destacada.

Data / Fecha: Divendres / Viernes 15 octubre
Hora: 19.00
Lloc / Lugar: Auditori del Mercat

LA QUEDADA: UNA NOVA I TRENCADORA INICIATIVA AUDIOVISUAL
LA QUEDADA: UNA NUEVA Y ROMPEDORA INICIATIVA AUDIOVISUAL

La Quedada naix de la unió de diversos col•lectius de cinema independent underground valencià afins (pel seu escàs èxit comercial, el seu cinema fresc i desenfadat i la seua precarietat de mitjans). Es reuneixen el primer dijous de cada mes per a realitzar un curtmetratge de cinema amb la participació de tot aquell que vulga unir-se al projecte.

La Quedada nace de la unión de varios colectivos de cine independiente underground valenciano afines (por su escaso éxito comercial, su cine fresco y desenfadado y su precariedad de medios). Se reúnen el primer jueves de cada mes para realizar un cortometraje de cine con la participación de todo aquel que quiera unirse al proyecto.

CONVIDATS / INVITADOS

• Chechu Berlanga
• Pablo Barrachina
• Jose Luis Absurdo
• Fran JSC

CONTINGUTS / CONTENIDOS EXTRA

• Rodatge d’un curtmetratge amb la col•laboració dels assistents a la xarrada.
• El curtmetratge es projectarà durant la gala de cloenda el diumenge 17 d’octubre.

• Rodaje de un cortometraje con la colaboración de los asistentes a la charla.
• El cortometraje se proyectará durante la gala de clausura el domingo 17 de octubre.