SECCIÓN EN RODATGE

Inaugurem enguany esta nova i inèdita secció amb la col·laboració de l’Escola d’Art Dramàtic de València i sota la direcció de Ramón Moreno, director d’escena, professor i cap del departament d’interpretació.
Una proposta de treball que preten incentivar la creativitat i el treball en equip dels joves alumnes que han d’escriure, produir, rodar i postproduir tres curtmetratges diferents, tots ells realitzats als carrers de la ciutat de Cullera. D’esta manera, 24 alumnes, dividits en tres grups de rodatge, envairan diferents localitzacions de la població per tal d’apropar el sèptim art al nostre entorn.
El millor dels tres curtmetratges serà premiat i podrá ser vist en la gala de cloenda que tindrà lloc el diumenge 15 d’octubre a l’Auditori del Mercat.

Inauguramos este año esta nueva e inédita sección con colaboración de la Escuela de Arte Dramático de Valencia y bajo la dirección de Ramón Moreno, director de escena, profesor y jefe del departamento de interpretación.
Una propuesta de trabajo que pretende incentivar la creatividad y el trabajo en equipo de los jóvenes alumnos que han de escribir, producir, rodar y postproducir tres cortometrajes diferentes, todos ellos realizados en las calles de la ciudad de Cullera. De esta manera, 24 alumnos, divididos en tres grupos de rodaje, invadirán diferentes localizaciones de la población para acercar el séptimo arte a nuestro entorno.
El mejor de los tres cortometrajes será premiado y podrá ser visto en la gala de clausura que tendrá lugar el domingo 15 de octubre en el Auditorio del Mercado.