XII FESTIVAL DE CURTMETRATGES K-LIDOSCOPI 2023

Organitza:

K-lidoscopi Associació Cultural

Col·labora:
Ajuntament de Cullera

Institut Valencià de Cultura

Fundación AISGE València

ESADV

Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de España

Director artístic:

Julio Martí Zahonero

Cap de Producció:

Lorena Porca 

Director Audiovisuals:

Joan Beltrán

Coordinador Premsa i Xarxes Socials:

David Jardón

Coordinador Tècnic:

José Manuel Chofre

Coordinador Espais Escènics:

Diego Rubio

Coordinadors Activitats Paral·leles:

Esteban Navarro

Toni Mariscal

Roberto Costa

Coordinació Convidats:

Aurora Alonso

Rosa Amparo Adam

Taquilles:

Ruth Falcó

Carmen Grau

Disseny i Publicitat:

Dolors Royo

Imprempta:

Fent Impressió

Regidors:

Carol Romero

Encarna Sanfélix

Óscar Sapiña

Auxiliars:

Josep Talens

Emili Chaqués

Disseny de Trofeus:

Jesús Martín